سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ>

گزارشی تصویری از زندگی یک جانباز هنرمند

حسین نوری که در سال ۵۱ دست و پایش در اثر شکنجه ساواک از کار افتاد با شوق و توان گذشته نقاشی را با دهان ادامه می دهد. این هنرمند که در سال 63 ازدواج کرده به همسر خود نقاشی را آموزش داده است و نمایشگاههایی نیز در چین و فرانسه برگزار کرده است.