سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ>

نکاتی برای عمر بیشتر ماهی قرمز


همان طور که می دانید عمر ماهی قرمز بسیار کم است و زود تلف می شود شاید فکر کنید فقط به خاطر تنگ کوچکی هست که ماهی در آن گرفتار شده ولی نه فقط به این خاطر نیست.

این نوع ماهی ها با بقیه ماهی ها فرق دارند و در آبی که کلر داشته باشد مدت خیلی کمی زنده می مانند شما برای عمر بیشتر ماهی قرمز می توانید از آبی که به آن کلر اضافه نشده استفاده کنید یا حداقل از آبی استفاده کنید که ۲ الی ۳ روز مانده است.
همینطور آب تنگ باید چند روز به چند روز عوض شود.

ماهی قرمز باید در آب بسیار سرد نگهداری شود بعضی از شما فکر می کنید اگر ماهی قرمز در آب سرد باشد یک روز هم زنده نمی ماند ولی اینطور نیست ماهی را می توان با تنگ در یخچال گذاشت, اگر آب تنگ همیشه سرد باشد ماهی عمر زیادی می کند.