سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ>

طوطی، خیانت شوهر را فاش كرد!

 بزرگترین سایت فرهنگی و تفریحی ایرانیان |Funshad.com

زن با حضور در شعبه 240 دادگاه خانواده اظهار كرد: مطمئنم زمانی كه به مسافرت نزد خانواده ام رفته ام، همسرم با زن دیگری رابطه داشته است چون وقتی از مسافرت بازگشتم، طوطی دست آموزمان این موضوع را فاش كرد.

وی ادامه داد: پرنده مان دائما عبارتی را تكرار می كرد كه از مكالمات تلفنی مخفیانه شوهرم با زنی دیگر شنیده بود. در این رابطه تحقیقاتی را انجام دادم و متوجه شدم شوهرم به من خیانت كرده است.

مرد جوان نیز كه دردادگاه حضور داشت، گفت: من هرگز به همسرم خیانت نكرده ام. او دچار توهمات مالیخولیایی شده است و به خاطر حرفهای یك طوطی دارد زندگی مان را خراب می كند.

این در حالی است كه زن جوان مدارك معتبری نیز برای اثبات ادعای خود به رییس دادگاه ارائه كرد و این امر، مرد را به سكوت واداشت.

در پی اصرار زن جوان به جدایی و بخشیدن 700 سكه بهار آزادی در قبال صدور حكم طلاق، رییس دادگاه حكم طلاق این زوج جوان را كه یك سال از ازدواجشان می گذشت، صادر كرد.