سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ>

جدول زمان پخش برنامه های تلویزیون ویژه عید نوروز

 بزرگترین سایت فرهنگی و تفریحی ایرانیان |Funshad.com

ردیف نام فیلم تاریخ و روز پخش


۱ غیرقابل ردیابی سـه‌شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۲ زیرخاکی سـه‌شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۳ پلـیس بـروکلیـن چهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۴ گروگان چهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۵ خـوب ، بـد ،
عجـیـب پنجشـنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۶ همان نورمعرفت پنـجشنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۷ چهره به چهره جمعه۲۷/ ۱۲/ ۸۹
۸ شـاتـر آیـلـنـد شـنبـه۲۸/ ۱۲/ ۸۹
۹ کـاراگـاه دی یکـشنبـه۲۹/ ۱۲/ ۸۹
۱۰ سـرخ دوشنـبه۱/ ۱/ ۹۰
۱۱ خداحافظ تهران سـه‌شـنـبـه۲/ ۱/ ۹۰
۱۲ محموله چهـارشنـبـه۳/ ۱/ ۹۰
۱۳ جنگجویان طوفان پنـجشنـبـه۴/ ۱/ ۹۰
۱۴ تـلقـیـن جمـعـه۵/ ۱/ ۹۰
۱۵ شکارروباه شـنبـه۶/ ۱/ ۹۰
۱۶ بـدون رد پـا یکـشنبـه۷/ ۱/ ۹۰
۱۷ القاء دوشنـبه۸/ ۱/ ۹۰
۱۸ بـازی با مـرگ سـه‌شـنـبـه۹/ ۱/ ۹۰
۱۹ به دنبال اریک چهـارشنـبـه۱۰/ ۱/ ۹۰
۲۰ سه روز بعد پنـجشنـبـه۱۱/ ۱/ ۹۰
۲۱ منـطـقـه سبـز جمـعـه۱۲/ ۱/ ۹۰
۲۲ الم شنگه شـنبـه۱۳/ ۱/ ۹۰

فیلم‌های سینمایی شبکه‌ دو سیما در نوروز ۹۰ردیف نام فیلم تاریخ و روز پخش


۱ یک اتفاق ظاهراً ساده سـه‌شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۲ رابین هود سـه‌شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۳ میمون های فضایی ۲ سـه‌شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۴ داستان اسباب بازی ۳ سـه‌شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۵ اژدها تونو چطور آموزش بدین سـه‌شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۶ میراث پر درد سر چهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۷ خرگوش مخملی پنـجشنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۸ دم زری جمـعـه۲۷/ ۱۲/ ۸۹
۹ شهر در دست بچه ها شـنبـه۲۸/ ۱۲/ ۸۹
۱۰ ایکیچان توبوکو یکـشنبـه۲۹/ ۱۲/ ۸۹
۱۱ حدس بزن چه کسی برای عید می آید دوشنـبه۱/ ۱/ ۹۰


۱۲ قلمرو حیوانات سـهشـنـبـه۲/ ۱/ ۹۰
۱۳ ویکـی چهـارشنـبـه۳/ ۱/ ۹۰
۱۴ همنشین پنـجشنـبـه۴/ ۱/ ۹۰
۱۵ مرد نفرت انگیز جمـعـه۵/ ۱/ ۹۰
۱۶ سرخ پوست شـنبـه۶/ ۱/ ۹۰
۱۷ سیب سنجد سمنو یکـشنبـه۷/ ۱/ ۹۰
۱۸ دلاوران کوچک دوشنـبه۸/ ۱/ ۹۰
۱۹ آلبرت و دوست نامرئی سـه‌شـنـبـه۹/ ۱/ ۹۰
۲۰ هاچ چهـارشنـبـه۱۰/ ۱/ ۹۰
۲۱ فوتبالیست های بازیگوش پنجشنـبـه۱۱/ ۱/ ۹۰
۲۲ جا مانده جمـعـه۱۲/ ۱/ ۹۰
۲۳ ماجراهای سامی شـنبـه۱۳/ ۱/ ۹۰

فیلم‌های سینمایی شبکه‌ سه سیما در نوروز ۹۰ردیف نام فیلم تاریخ و روز پخش


۱ فوتبال جام باشگاههای آسیا سـه‌شـنـبـه۲۴ /۱۲ /۸۹
۲ عمو بوت نات چهـارشنـبـه۲۵ /۱۲/ ۸۹
۳ افسانه کین پنـجشنـبـه۲۶ /۱۲ /۸۹
۴ الو جمـعـه۲۷/ ۱۲ /۸۹
۵ شـنبـه۲۸ /۱۲/ ۸۹
۶ پسرکاراته باز یکـشنبـه۲۹ /۱۲/ ۸۹
۷ گردشگر دوشنـبه۱/۱/ ۹۰
۸ نبرد تایتانها سـه‌شـنـبـه۲ /۱ /۹۰
۹ پدر چهـارشنـبـه۳ /۱/ ۹۰
۱۰ افسانه جادوگر پنـجشنـبـه۴ /۱/ ۹۰
۱۱ موعد مقرر جمـعـه۵ /۱/ ۹۰
۱۲ شـنبـه۶ /۱/ ۹۰
۱۳ شهر یکـشنبـه۷ /۱/ ۹۰
۱۴ مکانیک دوشنـبه۸ /۱/ ۹۰
۱۵ سـه‌شـنـبـه۹/۱/۹۰
۱۶ اون یکی ها چهـارشنـبـه۱۰/۱ / ۹۰
۱۷ اسم من خان پنجشنـبـه۱۱ /۱ /۹۰
۱۸ شبح نویسنده جمـعـه۱۲ /۱ /۹۰
۱۹ شـنبـه۱۳ /۱/ ۹۰

فیلم‌های سینمایی شبکه‌ چهار سیما در نوروز ۹۰ردیف نام فیلم تاریخ و روز پخش


۱ پارک ژوراسیک ۱ سـه‌شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۲ پارک ژوراسیک ۲ چهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۳ پارک ژوراسیک ۳ پنـجشنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۴ درآغازیک روز جمـعـه۲۷/ ۱۲/ ۸۹
۵ سرگذشت ریدیک شـنبـه۲۸/ ۱۲/ ۸۹
۶ خانه‌ای در غبار یکـشنبـه۲۹/ ۱۲/ ۸۹
۷ نـوع چـهـارم دوشنـبه۱/ ۱/ ۹۰
۸ بی‌پولی سـه‌شـنـبـه۲/ ۱/ ۹۰
۹ نـوامبـر دیـوانـه چهـارشنـبـه۳/ ۱/ ۹۰
۱۰ اتاق فرمت پنـجشنـبـه۴/ ۱/ ۹۰
۱۱ دیـویـد کـاپـرفیـلـد جمـعـه۵/ ۱/ ۹۰
۱۲ آزمون شـنبـه۶/ ۱/ ۹۰
۱۳ محاکمه یکـشنبـه۷/ ۱/ ۹۰
۱۴ نشانی دوشنـبه۸/ ۱/ ۹۰
۱۵ تیغ‌های خـونیـن سـه‌شـنـبـه۹/ ۱/ ۹۰
۱۶ کنعان چهـارشنـبـه۱۰/ ۱/ ۹۰
۱۷ تابستانی که گذشت پنجشنـبـه۱۱/ ۱/ ۹۰
۱۸ سلام ناشرمحترم جمـعـه۱۲/ ۱/ ۹۰
۱۹ قطارسیبری شـنبـه۱۳/ ۱/ ۹۰


فیلم‌های سینمایی شبکه‌ تهران سیما در نوروز ۹۰ردیف نام فیلم تاریخ و روز پخش


۱ طعمه سـه‌شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۲ حد نهایی سـه‌شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۳ بازی ۱ چهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۴ بازی ۲ پنـجشنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۵ گرفتاردرآتش جمـعـه۲۷/ ۱۲/ ۸۹
۶ شبح ۱ شـنبـه۲۸/ ۱۲/ ۸۹
۷ شبح ۲ یکـشنبـه۲۹/ ۱۲/ ۸۹
۸ نیش زنبور دوشنـبه۱/ ۱/ ۹۰
۹ فرمانده سـه‌شـنـبـه۲/ ۱/ ۹۰
۱۰ از دور دست طلوع چهـارشنـبـه۳/ ۱/ ۹۰
۱۱ توقف ناپذیر پنـجشنـبـه۴/ ۱/ ۹۰
۱۲ پنج نقابدار به دنبال تلافی جمـعـه۵/ ۱/ ۹۰
۱۳ شکست ناپذیر شـنبـه۶/ ۱/ ۹۰
۱۴ کتانی سفید یکـشنبـه۷/ ۱/ ۹۰
۱۵ آتش ویخ دوشنـبه۸/ ۱/ ۹۰
۱۶ مسابقه موش‌ها سـه‌شـنـبـه۹/ ۱/ ۹۰
۱۷ پلیسهای اخراجی چهـارشنـبـه۱۰/ ۱/ ۹۰
۱۸ قاصدتندرو پنجشنـبـه۱۱/ ۱/ ۹۰
۱۹ جمـعـه۱۲/ ۱/ ۹۰
۲۰ آتش بازی شـنبـه۱۳/ ۱/ ۹۰

مجموعه نمایشی شبکه‌های سیما در نوروز ۱۳۹۰ردیف نـام
شبکـه نـام
مجموعه نمایشی ساعت پخـش روز و تکرار نام
کارگردان
۱ شبکه
یک پایتخت ۲۳:۰۰ – ۲۲:۱۰۱۵:۱۵

۱۴:۳۰ ۱۷:۳۰

۱۶:۵۵۱۱:۳۰

۱۰:۰۰ سیروس
مقدم
۲ شبکه
دو نامه‌های
بالدار ۲۲:۱۰ – ۲۱:۲۵۱۶:۰۰۱۵:۱۵ ۱۹:۰۰ – ۱۷:۳۰۹:۳۰
– ۸ امیر
فیضی
۳ شبکه
دو بچه‌ها
نگاه می‌کنند ۲۲:۱۰ – ۲۱:۲۵۱۶:۰۰

۱۵:۱۵ ۱۹:۰۰ – ۱۷:۳۰۹:۳۰ – ۸ حمید
صلاحمند
۴ شبکه
سه راه
در رو ۲۳:۴۵ – ۲۳۱۴:۳۰

۱۳:۴۵ ۲۱:۳۰ – ۲۰۱۳:۰۰

۱۱:۳۰ سعید
آقا خانی
۵ شبکه
چهار دیوانگان
متفکر (تله تئاتر) ۱۹:۳۰ – ۱۸:۰۰ علی
مختارزاده
۶ شبکه
تهران سفر
، کیش ، مات ۲۱:۳۰

۲۰:۳۰۱۶:۴۵

۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ – ۱۳:۳۰۱۳:۳۰