سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ>

آیا می دانید كه چرا لاشخور ها کچل هستند؟!

 بزرگترین سایت فرهنگی و تفریحی ایرانیان |Funshad.com

اگر سر لاشخور مو یا پر داشت هنگامی كه ...

زیرا لاشخورها پرندگانی هستند كه از لاشه یعنی جسد حیوانات مرده تغذیه می كنند و حتی برخی از این لاشه ها ممكن است گندیده باشد. وقتی لاشه چند روز می ماند بعلت فساد از میكروب پوشیده می شود.
اگر سر لاشخور مو یا پر داشت هنگامی كه با منقار خود از گوشت لاشه تغذیه می كرد ، میكروبها وارد موهایش می شدند و همان جا رشد می كردند.
اما بی موئی سر لاشخور باعث می شود كه كله این حیوان در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار گیرد و در نتیجه میكروبها روی سرش از بین بروند. عجب سیستم دفاعی عجیبی!!