سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ>

دانلود : مهران مدیری درون قفس شیرها در آفریقا !

مهران مدیری

در این فیلم مهران مدیری درون محل نگهداری گله ای از شیرها شده و در حال ناز و نوازش آنهاست.احتمالا مهران خان نشنیده نباید با دم شیر بازی کرد...

Download